Тема: Fethner

Занесен в ЧС.

https://i.ibb.co/6n7cRMM/image.jpg 1

Правда всегда одна.